Tłumaczenia ustne

>> Interpreter Studio | Biuro tłumaczeń specjalistycznych dla firm | Tłumaczenia ustne

Zapewniamy obsługę tłumaczeń symultanicznych i konsekutywnych.

Tłumaczenia konsekutywne to tzw. tłumaczenia ustne towarzyszące, w tym przypadku prelegent po kilku zdaniach przerywa wypowiedź, aby tłumacz mógł przełożyć jego słowa.


Tłumaczenia symultaniczne – zespół tłumaczy pracuje w dźwiękoszczelnej kabinie i przekłada wypowiedzi mówcy na bieżąco, w trakcie ich wygłaszania.


Tłumaczenia szeptane – tłumacz przekłada wypowiedzi na bieżąco (jak w wypadku tłumaczenia ustnego symultanicznego, ale bez zastosowania sprzętu konferencyjnego). Dokładnie mówiąc, tłumacz „szepcze” przekładane wypowiedzi jednej osobie lub bardzo małej grupie osób.


Tłumaczenia ustne poświadczone realizowane na tych samych zasadach jak powyższe tłumaczenia, lecz wykonywane przez tłumacza przysięgłego.


Zapewniamy sprzęt i techników do obsługi tłumaczeń konferencyjnych (kabiny dla tłumaczy, nadajniki, mikrofony).


Nasze zespół zdobył szerokie doświadczenie uczestnicząc wielokrotnie w konferencjach prasowych, szkoleniach, posiedzeniach zarządu firm,  tele- i wideokonferencjach, spotkaniach biznesowych tłumacząc we wszystkich językach europejskich oraz azjatyckich i arabskich.

W przypadku zainteresowania tego rodzaju usługą, zapraszamy do Kontaktu w celu przedstawienia szczegółów naszej oferty dostosowanej do Państwa branży.