Korekta merytoryczna i językowa

>> Interpreter Studio | Biuro tłumaczeń specjalistycznych dla firm | Korekta

Korekta merytoryczna wykonywana przez drugiego tłumacza specjalistę w danej  dziedzinie minimalizuje wystąpienie pomyłek terminologicznych.

Redakcja językowa obejmuje opracowanie tekstu pod względem stylistycznym, gramatycznym, logicznym. Dzięki niej tłumaczenie jest spójne strukturalnie i językowo. Ma właściwy ton oraz jest uporządkowane pod względem przejrzystości i komunikatywności.

Korekta językowa stanowi końcowy etapem procesu redagowania. Polega na poprawieniu błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, fleksyjnych, uchybień składniowych i wychwyceniu literówek.